åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om

  • Definition af almindelige aktier (C.B.2.2.1.1)
  • Personers og dødsboers gevinst ved afståelse af almindelige aktier (C.B.2.2.1.2)
  • Personers og dødsboers tab ved afståelse af almindelige aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked (C.B.2.2.1.3)
  • Personers og dødsboers tab ved afståelse af almindelige aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked (C.B.2.2.1.4).