åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om almindelige aktier og medarbejderaktier, som personer afstår.

Afsnittet indeholder:

  • Personers afståelse af almindelige aktier (C.B.2.2.1)
  • Afståelse af medarbejderaktier mv. samt andele i medarbejderinvesteringsselskaber (C.B.2.2.2)
  • Overgangsregler for personer (C.B.2.2.3)