åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.B.2.1.5.4 Løbende ydelser" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan anskaffelses- og afståelsessummen opgøres, når betaling for aktier er en løbende ydelse.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Når salg af aktier betales med en løbende ydelse, fastsættes afståelsessummen for sælgeren under hensyn til værdien af den løbende ydelse. Se LL § 12 B og C.A.4.1.3 om fradrag for løbende ydelser efter LL § 12 og § 12 B.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Ligningsrådet

SKM2003.457.LR

Salg af aktier. Én efterfølgende regulering af afståelsessummen. Reguleringsbeløbet blev beskattet som yderligere vederlag for salg af aktierne.

 

SKM2003.78.LR

Salg af aktier. Én efterfølgende regulering af afståelsessummen. Reguleringsbeløbet blev beskattet som yderligere vederlag for salg af aktierne.