Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan anskaffelses- og afståelsessummen opgøres, når betaling for aktier er sket helt eller delvist med gælds- eller pantebreve.

Afsnittet indeholder:

  • Regel.

Regel

Når salg af aktier betales helt eller delvist med gælds- eller pantebreve, fastsættes afståelsessummen for sælgeren under hensyn til værdien af gælds- og pantebrevene.

Sælgers afståelsessum og købers anskaffelsessum kan være forskellige

Anskaffelsessummen for en køber, der helt eller delvist betaler for aktier med gælds- eller pantebreve, fastsættes under hensyn til den nominelle værdi af gælds- eller pantebrevene og altså ikke under hensyn til værdien af gælds- eller pantebrevene. Da gælds- og pantebreve ikke nødvendigvis er kurs 100 værd, kan der derfor være forskel på sælgerens afståelsessum og køberens anskaffelsessum ved salg af aktier, hvor køberen helt eller delvist betaler med gælds- eller pantebreve.