Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan anskaffelses- og afståelsessummen opgøres, når udenlandske aktier er købt for udenlandsk valuta.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Ved betaling i udenlandsk valuta for køb af aktier, omregnes anskaffelsessummen til danske kroner efter valutakursen på anskaffelsestidspunktet. Afståelsessummen omregnes også til danske kroner efter valutakursen på afståelsestidspunktet.

Bemærk

Avancebeskatningen omfatter således også den avance, der er opstået som følge af svingningerne i valutakursen.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

TfS 1986, 302 LSR

Salg af udenlandske aktier. Salgssum omregnet til danske kroner efter valutakursen på salgstidspunktet. Købesum omregnet til danske kroner efter valutakurserne på købstidspunkterne. Avancebeskatning omfatter således svingninger i valutakursen.