Skattemæssigt statusskift for en investeringsforening kan være en afståelse i aktieavancebeskatningslovens forstand. Se C.B.4.7.