åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.B.2.1.4.2 Salg" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår et salg af aktier er en afståelse i aktieavancebeskatningslovens forstand. Desuden beskriver afsnittet afståelsessummer samt afståelsestidspunkter i forbindelse med salg.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Et salg af aktier er en afståelse.

Afståelsessum

Afståelsessummen er salgssummen med fradrag af eventuel kurtage. Se afsnit C.B.2.1.5.1.

Afståelsestidspunkt

Et salg anses for sket på aftaletidspunktet. Dette gælder, uanset om betalingen først sker senere, og uanset om parterne har aftalt, at overdragelsen juridisk og skattemæssigt først skal finde sted samtidig med betalingen. Se LSRM 1977, 117 LSR. For aktier, der er handlet på børsen, er aftaletidspunktet normalt børsnotaens dato.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

TfS 1996, 381

Salg af aktier til sparekasse. Samtidig købsaftale med udstedende selskab om pligt til at erhverve aktierne. Afståelse til udstedende selskab.

 

LSRM 1977, 117

Aftale om overdragelse af aktier over en årrække. Vilkår endeligt fastsat. Afståelse i aftaleåret.

 

Skatterådet og Ligningsrådet

SKM2008.831.SR

Bestilling af aktier er ikke køb.

 

SKM2008.830.SR

Salg af aktier sket på handelsdato.

 

SKM2008.42.SR

Salg af aktier betinget af godkendelse fra konkurrencemyndighed. Ubetydelig usikkerhed om aftalens gennemførelse. Afståelse på tidspunkt for aftalens indgåelse.

 

TfS 1995, 118 LR

Indskud i bank bundet i 3 år mod tildeling af aktier. Afståelse på tidspunkt for bindingsperiodens udløb.

 

TfS 1993, 221 LR

Tidsbegrænset salgsret til aktiepost. På forhånd aftalt kursberegningsregel og bankgaranti for salgssummens betaling. Afståelse på udnyttelsestidspunkt.