åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.B.2.1.3.2.1 Generelt om skattepligtige omfattet af aktieavancebeskatningsloven" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit beskriver hvilke skattepligtige, der er omfattet af aktieavancebeskatningsloven.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Kredsen af skattepligtige, der er omfattet af aktieavancebeskatningsloven, er

  • personer, der er skattepligtige efter kildeskatteloven. Se ABL § 7.
  • dødsboer, der er skattepligtige efter dødsboskatteloven. Se ABL § 7.
  • selskaber, fonde og foreninger mv., der er skattepligtige efter SEL eller FBL. Se ABL § 6.
  • personer og dødsboer, der ikke er fuldt skattepligtige her til landet, er begrænset skattepligtige af gevinst, tab og udbytte på næringsaktier efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven, hvis aktierne er knyttet til et fast driftssted i Danmark, hvorfra der udøves erhvervsvirksomhed. Se KSL § 2, stk. 1, nr. 4.
  • selskaber, fonde og foreninger mv., der ikke er fuldt skattepligtige til Danmark, er begrænset skattepligtige af gevinst, tab og udbytte på aktier efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven, når afkastet vedrører et fast driftssted i Danmark, herunder gevinst, tab og udbytte af aktier, der indgår i det faste driftssteds anlægskapital, samt genbeskatningssaldo efter § 31 A. Se SEL § 2, stk. 1, litra a.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Ligningsrådet

SKM2001.493.LR

Investering i dansk K/S via to udenlandske fonde, hvis formål var at investere i nystartede biotekselskaber. Ikke erhverv fra fast driftssted i DK, da K/S alene havde til formål at erhverve anlægsaktier.