En køberet er “Out of the money", når den aftalte købskurs på aktien er højere end den aktuelle kurs på aktien.