Medarbejderaktier er aktier, der tilbydes et selskabs medarbejdere til favørkurs eller udloddes uden vederlag. Se afsnit C.A.5.17 om mederabejderaktier.