Håndværkeraktier er aktier, som håndværkere m.fl., der har udført arbejde ved opførelse af en bygning for et aktieselskab, modtager som betaling for deres (rest-)tilgodehavende. Se LV Erhvervsdrivende afsnit E.B.2.6.4 om håndværkeraktier.

Håndværkeraktier beskattes som almindelige aktier.