En køberet er “at the money", når den aftalte købskurs på aktien er lig med den aktuelle kurs på aktien.