Deltager i et aktieselskab. Aktionæren ejer ikke selskabsformuen direkte. Den ejes af selskabet i dets egenskab af selvstændig juridisk person. Aktionæren hæfter kun med det beløb, han har indskudt i selskabet.