(A/S) Et erhvervsdrivende selskab, hvor ingen af deltagerne (aktionærerne) hæfter direkte eller med hele deres formue for selskabets forpligtelser, men hvor samtlige deltagere hæfter solidarisk med deres indskud i selskabet, dvs. aktiekapitalen, der skal være mindst 500.000 kr.