Inddeling i aktieklasser betegner fravigelse fra hovedreglen om, at alle aktier i et aktieselskab har lige ret. Der kan f.eks. sondres mellem A-aktier og B-aktier eller mellem præferenceaktier og ordinære aktier.