åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.B.2.1 Overordnede principper for beskatning af gevinst og tab ved afståelse af aktier mv." udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om de overordnede principper for beskatning af gevinst og tab ved afståelse af aktier mv. Afsnittet indledes med et afsnit, hvor en række forskellige ord og begreber forklares.

Afsnittet indeholder:

  • Definitioner og forklaringer (C.B.2.1.1)
  • Principper for beskatning af gevinst og tab ved afståelse af aktier mv. (C.B.2.1.2)
  • Værdipapirer og skattepligtige omfattet af aktieavancebeskatningsloven (C.B.2.1.3)
  • Afståelsesberegrebet (C.B.2.1.4)
  • Anskaffelses- og afståelsessummer (C.B.2.1.5)
  • Anskaffelses- og afståelsestidspunkter (C.B.2.1.6)
  • Opgørelsesmetoder (C.B.2.1.7)