åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.B.1.9.2 Beskatning ved fraflytning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan personer beskattes af deres fordringer og finansielle kontrakter, når skattepligten til Danmark ophører.

Afsnittet indeholder

 • Overordnede principper for fraflytterbeskatning af fordringer og kontrakter (C.B.1.9.2.1)
 • Hvem er omfattet af reglerne om fraflytterskat i kursgevinstloven? (C.B.1.9.2.2)
 • Hvilke fordringer og kontrakter skal beskattes ved fraflytning? (C.B.1.9.2.3)
 • Hvornår beskattes personer ved fraflytning? (C.B.1.9.2.4)
 • Gevinst og tab ved fraflytning (C.B.1.9.2.5)
 • Henstand med betaling af skatten (C.B.1.9.2.6)
 • Beholdningsoversigt (C.B.1.9.2.7)
 • Henstandssaldo (C.B.1.9.2.8)
 • Personen bliver igen skattepligtig til Danmark (C.B.1.9.2.9).

Se også

 • Afsnit C.B.1.4.1 om kredsen af skattepligtige
 • Afsnit C.B.1.4.2 om gevinst og tab på fordringer
 • Afsnit C.B.1.4.3 om gevinst og tab på gæld
 • Afsnit C.B.1.8 om finansielle kontrakter
 • Afsnit C.D.1.5 om skattepligtens ophør.