Dette afsnit beskriver begrænsningerne i adgangen til fradrag for tab på finansielle kontrakter.

Afsnittet indeholder:

Se også

  • C.B.1.8.1 om overordnede principper for beskatning af finansielle kontrakter
  • C.B.1.8.2 om strukturerede fordringer
  • C.B.1.8.3 om kontrakter der ikke beskattes efter reglerne for finansielle kontrakter
  • C.B.1.8.5 om opgørelse af gevinst og tab på finansielle kontrakter
  • C.B.1.9.2 om beskatning ved fraflytning.