Dette afsnit handler om gevinst og tab på finansielle kontrakter.

Afsnittet indeholder:

  • Overordnede principper for beskatningen af finansielle kontrakter (C.B.1.8.1)
  • Strukturerede fordringer (C.B.1.8.2)
  • Kontrakter, der ikke beskattes efter reglerne for finansielle kontrakter (C.B.1.8.3)
  • Begrænsninger i adgangen til fradrag for tab på kontrakter (C.B.1.8.4)
  • Opgørelse af gevinst og tab på finansielle kontrakter (C.B.1.8.5).