åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.B.1.7 Opgørelse af gevinst og tab på fordringer og gæld - KGL §§ 25 - 27" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet beskriver reglerne for opgørelse af gevinst og tab på fordringer og gæld.

Afsnittet indeholder:

 • Opgørelse af gevinst og tab på fordringer for personer og dødsboer (C.B.1.7.1)
 • Opgørelse af gevinst og tab på gæld for personer og dødsboer (C.B.1.7.2)
 • Opgørelse af gevinst og tab på fordringer for selskaber (C.B.1.7.3)
 • Opgørelse af gevinst og tab på gæld for selskaber (C.B.1.7.4)
 • Generelt om realisations- og lagerprincippet (C.B.1.7.5)
 • Generelt om gennemsnitsmetoden (C.B.1.7.6)
 • Generelt om FIFO-princippet (C.B.1.7.7)
 • Omkostninger (C.B.1.7.8)
 • Dispensation til anden opgørelsesmetode (C.B.1.7.9)
 • Indgangsværdier ved principskifte (C.B.1.7.10)
 • Realkreditlån mv. (C.B.1.7.11)
 • Opgørelse af ikke-fradragsberettiget tab på fordringer ved skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta (C.B.1.7.12)
 • Fradrag for regnskabsmæssige nedskrivninger på udlån og hensættelser til tab på garantier mv. for pengeinstitutter og realkreditinstitutter mv. (C.B.1.7.13)
 • Realkreditinstitutters mv. opgørelse af gevinst og tab på fordringer og gæld (C.B.1.7.14).