åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.B.1.4.2 Gevinst og tab på fordringer" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Afsnittet indeholder:

  • Pengenæring - KGL § 13 (C.B.1.4.2.1)
  • Andre fordringer - KGL § 14 (C.B.1.4.2.2)
  • Fradrag betinget af oplysning til Skattestyrelsen om erhvervelsen - KGL § 15 (C.B.1.4.2.3)
  • Fordringer erhvervet som vederlag i næring mv. - KGL § 17 (C.B.1.4.2.4)
  • Tab på fordringer omfattet af en DBO - KGL § 18 (C.B.1.4.2.5)