åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Dette afsnit handler om beskatningen af gevinst og tab på fordringer og gæld for personer og dødsboer.

Afsnittet indeholder:

  • Kredsen af skattepligtige personer og dødsboer - KGL § 12 (C.B.1.4.1)
  • Gevinst og tab på fordringer (C.B.1.4.2)
  • Gevinst og tab på gæld (C.B.1.4.3)