åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.B.1.4 Beskatningen af fordringer og gæld for personer" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Dette afsnit handler om beskatningen af gevinst og tab på fordringer og gæld for personer og dødsboer.

Afsnittet indeholder:

  • Kredsen af skattepligtige personer og dødsboer - KGL § 12 (C.B.1.4.1)
  • Gevinst og tab på fordringer (C.B.1.4.2)
  • Gevinst og tab på gæld (C.B.1.4.3)