åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for beskatning af selskabers mv. gevinst og tab på fordringer.

Afsnittet indeholder:

  • Figur med reglerne for beskatning af selskabers mv. gevinst og tab på fordringer (C.B.1.3.3.1)
  • Hovedreglen for beskatning af selskabers mv. gevinst og tab på fordringer - KGL § 3 (C.B.1.3.3.2)
  • Tab på fordringer på koncernforbundne selskaber mv. - KGL § 4 (C.B.1.3.3.3)
  • Tab på fordringer omfattet af en DBO - KGL § 5 (C.B.1.3.3.4)
  • Gevinst og tab på vedrørende ikke indbetalt selskabskapital - KGL § 24 A (C.B.1.3.3.5).

Se også

Se også afsnit

  • C.B.1.1 om kursgevinstlovens systematik og indhold
  • C.B.1.2 om fordringer, gæld og finansielle kontrakter, der er omfattet af kursgevinstloven - KGL § 1
  • C.B.1.7 om opgørelse af gevinst og tab på fordringer og gæld - KGL §§ 25 - 27
  • C.B.1.7.5 om tab på debitorer
  • C.B.1.8 om finansielle kontrakter.