åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.B.1.3 Selskabers fordringer og gæld" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for beskatning af selskabers gevinst og tab på fordringer og gæld.

Afsnittet indeholder:

  • Overordnede principper for beskatning af selskabers mv. fordringer og gæld (C.B.1.3.1)
  • Selskaber mv. omfattet af KGL § 2 (C.B.1.3.2)
  • Gevinst og tab på fordringer - KGL §§ 3, 4, 5 og 24 A (C.B.1.3.3)
  • Gevinst og tab på gæld - KGL §§ 6, 7, 8, 24 og 24 A (C.B.1.3.4)
  • Realkreditinstitutter mv. - KGL § 10 (C.B.1.3.5)
  • Obligationsudstedende selskaber mv. - KGL § 11 (C.B.1.3.6).

Se også

Se også afsnit

  • C.B.1.1 om kursgevinstlovens systematik og baggrund
  • C.B.1.2 om fordringer, gæld og finansielle kontrakter, der er omfattet af kursgevinstloven - KGL § 1
  • C.B.1.7 om opgørelse af gevinst og tab på fordringer og gæld - KGL §§ 25 - 27
  • C.B.1.8 om finansielle kontrakter.