Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for beskatning af selskabers gevinst og tab på fordringer og gæld.

Afsnittet indeholder:

  • Overordnede principper for beskatning af selskabers mv. fordringer og gæld (C.B.1.3.1)
  • Selskaber mv. omfattet af KGL § 2 (C.B.1.3.2)
  • Gevinst og tab på fordringer - KGL §§ 3, 4, 5 og 24 A (C.B.1.3.3)
  • Gevinst og tab på gæld - KGL §§ 6, 7, 8, 24 og 24 A (C.B.1.3.4)
  • Realkreditinstitutter mv. - KGL § 10 (C.B.1.3.5)
  • Obligationsudstedende selskaber mv. - KGL § 11 (C.B.1.3.6).

Se også

Se også afsnit

  • C.B.1.1 om kursgevinstlovens systematik og baggrund
  • C.B.1.2 om fordringer, gæld og finansielle kontrakter, der er omfattet af kursgevinstloven - KGL § 1
  • C.B.1.7 om opgørelse af gevinst og tab på fordringer og gæld - KGL §§ 25 - 27
  • C.B.1.8 om finansielle kontrakter.