Resumé

Dette afsnit handler om:

  • Beskatning af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (C.B.1)
  • Beskatning af gevinst og tab ved afståelse af aktier mv. (C.B.2)
  • Beskatning af udbytter og udlodninger på aktier mv. (C.B.3)
  • Beskatning af gevinst og tab samt udlodninger fra investeringsselskaber,investeringsforeninger og SIKAV'er (C.B.4).
Tema(er)
Lovforkortelser Kursgevinstbeskatning Aktieudbytte Aktieavancebeskatning Investeringsforeninger
Hvad er nyt?

Der er indsat et nyt afsnit i C.B.1.8.5 og foretaget ændring i afsnit C.B.4.3 som følge af ændring af "balancepostreglen" i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 7, og § 27, stk. 4, jf. lov nr. 683 af 8. juni 2017.

Der er indsat et nyt afsnit C.B.2.1.4.5.1 om værdiansættelse ved bo- og gaveafgiftsberegning ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder, der opfylder betingelserne for at kunne overdrages med succession.

Der er indsat et nyt afsnit i C.B.2.10.1 om likvidationsudlodninger. Afsnittet præciserer, hvornår et selskab anses for endeligt opløst.

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.B Kapitalgevinstbeskatning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Se også

  • Afsnit C.A.11.1 "Renteindtægter" om beskatning af renteindtægter.
  • Afsnit C.D.6.3 "Aktieombytning med tilladelse", om reglerne om skattefri aktieombytning med tilladelse.
  • Afsnit C.D.7.4 "Aktieombytning uden tilladelse", om regler om skattefri aktieombytning uden tilladelse.