Dato for udgivelse
11 May 2011 10:57
Sagsnummer
-
Resumé

I 2011 kontrollere SKAT, om der betales korrekt skat af overskud ved salg af grunde, udlejningsejendomme, erhvervsejendomme og landbrug. SKAT har i marts måned sendt 3.700 vejledningsbreve til borgere, der har solgt grunde i 2010. SKAT kan nu tilbyde, at afholde informationsmøder for rådgivere om ejendomsavancebeskatning. SKAT stiller også gerne op til fagmøder i rådgiverkredse.


SKAT går i 2011 systematisk til værks i sager med salg af fast ejendom. I første omgang er der sendt vejledningsbreve ud til en af projektets målgrupper. Det er borgere der har solgt grunde i 2010. Når selvangivelsesfristen er udløbet, går SKAT i gang med at kontrollere om borgere og virksomheder har husket at selvangive eventuelle skattepligtige fortjenester af ejendomssalg i årene 2009 og 2010.

SKAT vil gå en lang række ejendomssalg efter i sømmene, da erfaringen er, at både private og erhvervsdrivende har svært ved at få regnet sig frem til den rigtige fortjeneste. Kontrollen vil rette sig mod selve opgørelsen af fortjenester og om fortjenester i det hele taget er blevet selvangivet.

Udover at have informeret en række borgere om at en fortjeneste ved et grundsalg kan være skattepligtig, har SKAT allerede afholdt orienteringsmøder for revisorer om nyt lovstof vedrørende ejendomsavancer. På møderne er der orienteret om SKATs projekt og de punkter i avanceopgørelsen, som man skal være særligt opmærksom på.

SKAT vil gerne nå ud til en bredere kreds af rådgivere og tilbyder derfor at deltage i fagmøder eller lignende, hos kredse af ejendomsmæglere, advokater og revisorer, for at informere om projektet og for at vejlede om reglerne for opgørelse af ejendomsavancer.

SKAT har tidligere sendt en pressemeddelelse ud om kontrollen i 2011 af ejendomsavancer.

Man kan få mere information ved at kontakte Lene Pedersen, SKAT Nordjylland på tlf. 72 37 99 64.