9704 Statements

Classification of cards with stamps
The Committee concluded:
A product called "A.M.C. Maximum Cards - PENCYSTAMP, card", sized 20 x 14,7 cm, to which a postage stamp is affixed bearing the First Day of issue cancellation, where a design related to the stamp is reproduced in a bigger size and a brief explanation on the theme is provided in English and Greek, each card bearing a serial number, is to be classified in heading 9704.

Toldkodeksudvalgets møde nr. 389 af 8. februar 2006

9705 (ved domsafsigelse: 99.05)

Pistoler og pistolhylstre.

Spørgsmål til EF-domstolen:
Hvilke karakteristika skal en genstand (konkret: pistoler og pistolhylstre) i hvert fald have, for at den kan henføres til den fælles toldtarifs pos. 99.05 som »historisk samlerobjekt«?

Domstolens afgørelse:
- Ved samlerobjekter henhørende under den fælles toldtarifs pos. 99.05 forstås genstande, der opfylder betingelserne for at kunne optages i en samling, dvs. genstande der er forholdsvis sjældne, normalt ikke anvendes i overensstemmelse med deres oprindelige formål, er genstand for en specialiseret handel, der finder sted uden for den normale omsætning af lignende, brugbare genstande, samt har betydelig værdi.
- Samlerobjekter har historisk og etnografisk interesse, jf. den fælles toldtarifs pos. 99.05, når de betegner et væsentligt trin i menneskets udvikling, udtrykt ved dets frembringelser, eller belyser et afsnit af denne udvikling.
Sag C-252/84, Samling 1985-8, side 3387

9705 22
(Offentliggjort som 9705 00)

Udstoppet isbjørn på en sokkel.
Anvendelse af almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6.
Se også HSC's tariferingsudtalelse til pos. 4303.90 og 9705.29.

HSC's tariferingsudtalelse (HSC 53. session, 2014)

9705 29
(offentliggjort som 9705 00)

To udstoppede fugle i en miljømontre.
Anvendelse af almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6.
Se også HSC's tariferingsudtalelse til pos. 4303.90 og 9705.22 og 9705.29.

HSC's tariferingsudtalelse (HSC 53. session, 2014)

9705 29
(offentliggjort som 9705 00)

Skuldermonteret hoved af en elg, bestående af skindet fra hovedet og halsen af en elg med monteret gevir. Den indre del, undtagen den del af kraniet der bærer geviret, er blevet fjernet og erstattet af støbt polyurethan. Øjnene er blevet erstattet af kunstige øjne.
Anvendelse af almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6.
Se også HSC's tariferingsudtalelse til pos. 4303.90, 9705.22 og 9705.29.

HSC's tariferingsudtalelse (HSC 53. session, 2014)