Ved beskatning af fortjeneste og tab på aktiver og passiver i det indskydende danske selskabs udenlandske faste driftssteder, der ved spaltningen bliver knyttet til et udenlandsk modtagende selskab, gælder reglen i LL § 33, stk. 5, om lempelse for beregnet skat også.