Såfremt et eller flere af de selskaber, der er omfattet af spaltningen, er omfattet af acontoskatteordningen efter SEL § 29 A, skal det eller de modtagende selskaber være omfattet af acontoskatteordningen. Se SEL § 30 A, stk. 6.

Er det indskydende selskab ikke omfattet af acontoskatteordningen, men kun et eller flere af de modtagende selskaber, gælder kravet kun det eller disse selskaber.

Eventuelle andre modtagende selskaber skal således ikke være omfattet af ordningen. Selskaber, der er omfattet af SEL § 30 A, stk. 6, kan for de to første indkomstår, hvor § 29 A anvendes, anvende den såkaldte indslusningsordning og indbetale acontoskat senest den 20. marts og den 20. november i indkomståret. Se SEL § 30 A, stk. 8.

Se også

Se C.D.10.4 om acontoskatteordningen.