Skattefri spaltning af udenlandske selskaber er reguleret af FUL § 15 b, stk. 1. Bestemmelsen får betydning, når det udenlandske selskab før spaltningen er begrænset skattepligtigt i Danmark som følge af, at det enten besidder et fast driftssted eller fast ejendom i Danmark.

FUL § 15 b, stk. 1, 10. pkt., får dog også betydning ved et udenlandsk indskydende selskabs udspaltning af en virksomhedsgren til et modtagende dansk selskabs faste driftssted i udlandet - også selvom det udenlandske selskab ikke i forvejen er begrænset skattepligtigt til Danmark. Se figur 4 i afsnit C.D.6.1.5.5.

FUL § 15 b, stk. 1, fastlægger, hvilke af fusionsskattelovens bestemmelser der anvendes ved skattefri spaltning. FUL § 15 b, stk. 1, indeholder desuden en række andre bestemmelser for skattefri spaltning af et udenlandsk selskab.