Indhold

Afsnittet handler om

  • lovgrundlag (C.D.6.1.5.1)
  • oversigt over anvendelsen af regler i fusionsskatteloven ved skattefri spaltning af et udenlandsk selskab (C.D.6.1.5.2)
  • beskatning af det indskydende selskab (C.D.6.1.5.3)
  • retsvirkninger (C.D.6.1.5.4)
  • indgangsværdier i det modtagende selskab hvis der ikke er succession (C.D.6.1.5.5)
  • fordeling af afskrivninger og henlæggelser (C.D.6.1.5.6)
  • acontoskat (C.D.6.1.5.7).