Indhold

Dette afsnit beskriver de objektive betingelser, der skal være opfyldt for at kunne foretage en skattefri spaltning.

Afsnittet handler om

  • grenkrav når det indskydende selskab ikke ophører (C.D.6.1.3.1)
  • vederlæggelse af selskabsdeltagerne (C.D.6.1.3.2)
  • begrebet "selskab i en medlemsstat" (C.D.6.1.3.3).

Se også

Se afsnit om spaltningsdatoen i C.D.5.2.4.