Indhold

Dette afsnit beskriver hvilke selskaber, der kan anvende reglerne om skattefri spaltning.

Afsnittet handler om

  • selskaber omfattet af begrebet "selskab i en medlemsstat" og selskaber i EØS-lande (C.D.6.1.2.1)
  • spaltning af investeringsforeninger, SIKAV'er og investeringsselskaber (C.D.6.1.2.2)
  • spaltning af el-, vand- og spildevandsforsyningsselskaber (C.D.6.1.2.3).