åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit indeholder:

  • Introduktion til skattefri tilførsel af aktiver (C.D.6.2.1)
  • Selskaber der kan benytte reglerne for skattefri tilførsel af aktiver (C.D.6.2.2)
  • Kravet om tilførsel af en gren af en virksomhed (C.D.6.2.3)
  • Reglerne for vederlæggelse (C.D.6.2.4)
  • Subjektive betingelser (C.D.6.2.5)
  • De skattemæssige virkninger af en tilførsel af aktiver - FUL § 15 D (C.D.6.2.6)
  • Ansøgningsprocedure (C.D.6.2.7).