åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.D.6.1 Skattefri spaltning med tilladelse" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om

 • introduktion til skattefri spaltning med tilladelse (C.D.6.1.1)
 • hvilke selskaber kan anvende reglerne om skattefri spaltning (C.D.6.1.2)
 • objektive betingelser for skattefri spaltning (C.D.6.1.3)
 • subjektiv betingelse (C.D.6.1.4)
 • de skattemæssige virkninger af en skattefri spaltning af et udenlandsk selskab (C.D.6.1.5)
 • de skattemæssige virkninger af en skattefri spaltning af et dansk selskab (C.D.6.1.6)
 • selskabsdeltagernes skattemæssige stilling ved ophørsspaltning (C.D.6.1.7)
 • selskabsdeltagernes skattemæssige stilling ved grenspaltning (C.D.6.1.8)
 • selskabsdeltagernes skattemæssige stilling ved spaltning af udenlandsk selskab, der ikke er omfattet af FUL § 15 b, stk. 1 (C.D.6.1.9)
 • oplysningsskema, hæftelse mv. (C.D.6.1.10)
 • ansøgning og klageadgang (C.D.6.1.11).