åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om

 • introduktion til skattefri spaltning med tilladelse (C.D.6.1.1)
 • hvilke selskaber kan anvende reglerne om skattefri spaltning (C.D.6.1.2)
 • objektive betingelser for skattefri spaltning (C.D.6.1.3)
 • subjektiv betingelse (C.D.6.1.4)
 • de skattemæssige virkninger af en skattefri spaltning af et udenlandsk selskab (C.D.6.1.5)
 • de skattemæssige virkninger af en skattefri spaltning af et dansk selskab (C.D.6.1.6)
 • selskabsdeltagernes skattemæssige stilling ved ophørsspaltning (C.D.6.1.7)
 • selskabsdeltagernes skattemæssige stilling ved grenspaltning (C.D.6.1.8)
 • selskabsdeltagernes skattemæssige stilling ved spaltning af udenlandsk selskab, der ikke er omfattet af FUL § 15 b, stk. 1 (C.D.6.1.9)
 • oplysningsskema, hæftelse mv. (C.D.6.1.10)
 • ansøgning og klageadgang (C.D.6.1.11).