åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse.

Afsnittet indeholder:

  • Betingelser for skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse (C.D.7.3.1)
  • Oplysningsskema og oplysningspligt ved tilførsel af aktiver uden tilladelse (C.D.7.3.2).

Se også

Se også afsnit C.I.4 om den internationale omgåelsesklausul.