åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om de situationer, hvor reglerne om skattefri spaltning uden tilladelse anvendes.

Afsnittet indeholder:

  • Hovedregler ved spaltning uden tilladelse (C.D.7.2.1)
  • Undtagelser ved spaltning uden tilladelse (C.D.7.2.2)
  • Oplysningsskema og oplysningspligt ved spaltning uden tilladelse (C.D.7.2.3).

Se også

Se også afsnit C.I.4 om den internationale omgåelsesklausul.