Indhold

Det er muligt at gennemføre skattefri omstrukturering enten med eller uden tilladelse fra Skattestyrelsen. I dette afsnit behandles systemet om omstrukturering uden tilladelse.

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om det objektive system (C.D.7.1)
  • Spaltning uden tilladelse (C.D.7.2)
  • Tilførsel af aktiver uden tilladelse (C.D.7.3)
  • Aktieombytning uden tilladelse (C.D.7.4).

Se også

Se også

  • afsnit C.D.6 om skattefri omstrukturering med tilladelse.
  • afsnit C.I.4 om den internationale omgåelsesklausul.