Indhold

Dette afsnit indeholder:

  • Spaltning med tilladelse (C.D.6.1)
  • Tilførsel af aktiver med tilladelse (C.D.6.2)
  • Aktieombytning med tilladelse (C.D.6.3)
  • Tilbagekaldelse af tilladelse til skattefri omstrukturering (C.D.6.4)

Se også

Se også Afsnit C.I. om den internationale omgåelsesklausul.