åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.D.5.4 Fusion med udenlandske selskaber" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit indeholder:

  • Generelt om fusion med/mellem udenlandske selskaber - FUL § 15, stk. 1 (C.D.5.4.1)  
  • Ophør af udenlandske aktie- og anpartsselskaber samt EU-selskaber ved fusion med et dansk selskab - FUL § 15, stk. 2 (C.D.5.4.2)
  • Fusion af udenlandske EU-selskaber - FUL § 15, stk. 3 (C.D.5.4.3)
  • Ophør af danske selskaber ved fusion med et udenlandsk EU/EØS-selskab - FUL § 15, stk. 4 (C.D.5.4.4)
  • Ophør af danske selskaber ved fusion med et udenlandsk selskab i et ikke-EU land eller et selskab, der ikke er et "selskab i en medlemsstat" - FUL § 15, stk. 5 (C.D.5.4.5)
  • Fusion uden for fusionsskattedirektivet af udenlandske selskaber med danske aktionærer - FUL § 15, stk. 6 (C.D.5.4.6).

Se også

Afsnit C.I.4 om den internationale omgåelsesklausul.