Indhold

Dette afsnit indeholder:

 • Fusion af SEL § 1, stk. 1, nr. 3, 3a og 4 kooperative andels- og brugsforeninger (C.D.5.3.1)
 • Fusion af sparekasser, andelskasser, gensidige forsikringsforeninger, investeringsforeninger, elselskaber, Kommune Kredit samt vand- og spildevandsforsyningsselskaber (C.D.5.3.2)
 • Omdannelse af sparekasser til aktieselskaber (C.D.5.3.3)
 • Fusion af fonde, arbejdsmarkedssammenslutninger, brancheforeninger og feriefonde (C.D.5.3.4)
 • Omdannelse af gensidige forsikringsforeninger til aktieselskaber (C.D.5.3.5)
 • Omdannelse af kooperationsbeskattede andelsforeninger til aktieselskaber (C.D.5.3.6)
 • Omdannelse af selskabsbeskattede andelsforeninger samt SEL § 1, stk. 1, nr. 2 selskaber til aktieselskaber (C.D.5.3.7)
 • Omdannelse af andelskasser til aktieselskaber (C.D.5.3.8)
 • Omdannelse af Værdipapircentralen til aktieselskab (C.D.5.3.9)
 • Omdannelse af elselskaber til aktieselskaber (C.D.5.3.10)
 • Omdannelse af Post Danmark til aktieselskab (C.D.5.3.11)
 • Omdannelse af Danmarks Skibskreditfond til aktieselskab (C.D.5.3.12)
 • Omdannelse af vandforsyningsselskaber og spildevandsforsyningsselskaber til aktieselskaber (C.D.5.3.13).