åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit indeholder:

  • Hovedreglen i FUL § 5, stk. 1 (C.D.5.2.4.1)
  • Fusionsdatoen hvis det modtagende selskab er et "skuffeselskab" - FUL § 5, stk. 2 (C.D.5.2.4.2)
  • Fusionsdatoen hvis ophør eller etablering af koncernforbindelse - FUL § 5, stk. 5 (C.D.5.2.4.3)
  • Fusionsdatoen hvis et dansk selskab er det indskydende selskab i en grænseoverskridende fusion (C.D.5.2.4.4)
  • Udbytter udloddet mellem fusionsdagen og vedtagelsesdagen (C.D.5.2.4.5).