Dato for udgivelse
21. marts 2011
Til
Virksomheder
Sagsnummer
11-064257
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé
Midlertidig ordning for godtgørelse af tinglysningsafgift i forbindelse med digitalisering af Andelsboligbogen og Personbogen

Andelsboligbogen og Personbogen - Den digitale tinglysning (e-TL).

Andelsboligbogen og Personbogen er netop blevet digitaliseret i e-TL pr. 21. marts 2010. I den anledning kan vi oplyse, at anmodninger om godtgørelse af tinglysningsafgift indtil videre skal sendes direkte til SKAT.

Sådan gør du.  

Du skal sende Anmodningen om godtgørelse af tinglysningsafgift som almindelig brev direkte til:

Skattecenter Høje-Taastrup
Afdeling for tinglysningsafgift
Helgeshøj Allé 9
2630 Taastrup

Dokumentation

Brevet skal indeholde:

  • Oplysning om den transaktion i e-TL, som godtgørelsen vedrører: CPR/CVR nr. og datoløbenummer
  • Beløbet som søges godtgjort
  • Forklaring på årsagen til, at tinglysningsafgiften ønskes godtgjort

Bemærk, at SKAT kun kan udbetale godtgørelsen via NemKonto til en hæftende part. Hvis en repræsentant anmoder om godtgørelse og ønsker beløbet udbetalt direkte, skal der vedlægges en transporterklæring, som er underskrevet af en hæftende part. En skabelon til en transporterklæring ligger også på Tinglysningsrettens hjemmeside

Sådan gør du, hvis du er storkunde

Virksomheder, der er registreret som storkunder, skal også indtil videre indsende anmodningen om godtgørelse direkte til SKAT, og medregne godtgørelsen af tinglysningsafgiften til den indgående afgift på månedsangivelsen på normal vis. Storkunder vil herefter på et senere tidspunkt få besked, om anmodningen er godkendt - eller om der er et krav om genindbetaling af afgiften.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til SKATs afdeling for tinglysningsafgift ved Skattecenter Høje-Taastrup via SKATs telefonnummer 72 22 18 18.

Husk at du kan tilmelde dig nyhedsmail og få nyheder fra SKAT.