Dato for udgivelse
10 Mar 2011 13:26
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-057342
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Ændring af toldtarifposition.

Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændring til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
01.03.2011
1604 12 99 10    Udgår og erstattes af:
1604 12 99 -----Tilberedt med krydderier og/eller eddike, i saltlage:
  11 ------I tønder af drænet nettovægt 70 kg og derover, bestemt til forarbejdning   20%
19 ------Andre varer 20%

Ændringen medtages til Rettelse nr. 2 (april 2011) som forventes udsendt ultimo marts 2011.