Dato for udgivelse
01 mar 2011 13:55
SKM-nummer
SKM2011.128.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
10-03348
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Indregistrering og vægtafgift
Emneord
Islandsk registreret bil, tilladelse, dobbeltdomicil
Resumé
Der blev meddelt afslag på tilladelse til kørsel her i landet med en islandsk registreret bil.
Reference(r)
-
Henvisning
-

Klagen vedrører afslag på ansøgning om tilladelse til kørsel her i landet med en islandsk registreret bil.

Landsskatterettens afgørelse

SKAT har givet afslag på ansøgning om tilladelse til kørsel her i landet med en islandsk registreret bil af mærket Toyota Land Cruiser.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Sagens oplysninger

Klagerne har den 28. juli 2010 ansøgt om tilladelse til at benytte et udenlandsk (islandsk) registreret køretøj af mærket Toyota Land Cruiser til kørsel i Danmark.

Klagerne er islandske statsborgere.

Ifølge folkeregisteret er VE indrejst i Danmark den 13. september 2010 og SA den 2. august 2010.

Det fremgår af ansøgningen af 28. juli 2010, at formålet med opholdet i Danmark er at søge arbejde.

Opholdet i Danmark forventes at vare ca. 1 år ifølge ansøgningen af 28. juli 2010.

Klagerne har bevaret Deres bopæl i Island. Boligen, der er en ejerbolig, er lejet ud i 1 år.

Klagerne har under opholdet i Danmark boet på adressen Y1.

Der foreligger følgende udtalelse af 13. december 2010 fra Universitetet i byen Y2, Studieforvaltningen:

"SA er indskrevet på kandidatuddannelsen i Psykologi på Universitetet i byen Y2. Studiet er påbegyndt 01.09.2010.

Kandidatuddannelsen i Psykologi har en normeret varighed på to år, og leder frem til cand.psych.-graden."

SKATs afgørelse

SKAT har givet afslag på ansøgning om tilladelse til kørsel her i landet med en islandsk registreret bil af mærket Toyota Land Cruiser.

Det fremgår af sagen,

 • at klagerne er islandske statsborgere,
 • at VE ifølge folkeregisteret ses registreret som indrejst i Danmark den 13. september 2010,
 • at SA ifølge folkeregisteret ses registreret som indrejst i Danmark den 2. august 2010,
 • at klagerne har oplyst, at de indrejste i Danmark den 2. august 2010,
 • at klagerne opholder sig her i landet for at søge arbejde,
 • at klagerne forventer at opholde sig her i landet i 1 år,
 • at klagerne under deres ophold i Danmark vil afholde alle weekender her i landet,
 • at klagerne forventer at udrejse af Danmark efter 1 år, og
 • at klagerne under opholdet i Danmark bor sammen på adressen Y1, samt at de har bevaret deres hus i Island.

På grundlag af disse oplysninger betragtes klagerne som bosat her i landet i forbindelse med spørgsmålet om registreringspligt for bilen.

Klagerne kan derfor ikke få den tilladelse, som de har søgt om, og de må herefter ikke anvende køretøjet til kørsel i Danmark.

Ved denne afgørelse er der lagt vægt på, at klagerne bor sammen på den ovennævnte adresse, og at deres ophold her i landet vil overstige 185 dage inden for et kalenderår, samt at de ikke jævnligt vender tilbage til Island.

SKAT har ved afgørelsen anvendt §§ 10, stk. 2, og 12 i bekendtgørelse nr. 811 af 28. juni 2010 om registrering af køretøjer m.v.

Det bemærkes, at ved dobbeltdomicil anses en person for hjemmehørende det sted, hvor den pågældende sædvanligvis opholder sig, det vil sige mindst 185 dage inden for et kalenderår, på grund af en privat og erhvervsmæssig tilknytning, jf. § 10, stk. 2, i ovennævnte bekendtgørelse.

Klagerne må derfor inden 14 dage fra datoen for SKATs afgørelse enten

 • udføre køretøjet af landet,
 • lade køretøjet registrere på danske nummerplader, eventuelt ifølge aftale med registreret ejer, eller
 • aflevere nummerpladerne til Skattecenter Aalborg, Aarhus, Odense eller Høje Taastrup, hvor de også kan blive vejledt med henblik på betaling af registreringsafgift, evt. told og/eller moms.

Klagernes påstand og argumenter

Klagerne har nedlagt påstand om, at de skal have tilladelse til at bruge bilen i Danmark.

Klagerne er her i Danmark, da SA læser ved Universitetet i byen Y2. De planlægger at rejse hjem til Island i juli 2011. Det vil sige, at de bor i Danmark i mindre end et år. De havde fået oplysninger i Island om, at de ville få lov til at tage deres bil med til Danmark uden at registrere køretøjet på danske nummerplader, hvis de havde bilen mindre end et år i Danmark.

SA er i gang med at læse til Master i psykologi ved Universitetet i byen Y2, jf. den til Landsskatteretten indsendte mail af 24. juni 2010 fra Universitetet.

VE er hjemmegående i øjeblikket, men er arbejdssøgende, jf. det til Landsskatteretten indsendte bevis fra Jobnet.dk.

Klagerne har tre børn, og de er i skole på forskellige steder omkring byen Y2. Det er helt umuligt for klagerne at være uden bil, og de har ikke råd til at registrere deres bil på danske nummerplader. Deres økonomiske planlægning ved at komme til Danmark forudsatte, at de måtte køre i deres bil i det år, som de mente, at de gerne måtte efter dansk lov. Nu er klagerne ikke specialister i dansk lov, men sådan foregår det, når man flytter til andre lande. Man spørger folk, som bor og har boet før i det land, som man planlægger at flytte til, som i dette tilfælde er Danmark.

I alle sager fik klagerne de samme oplysninger, at hvis de er i skole i Danmark, så får de lov at have bilen i et år på islandske nummerplader. Men hvis de ville være længere end et år, så ville de være nødt til at lade bilen registrere på danske nummerplader.

Der henvises til erklæringen af 13. december 2010 fra Universitet i byen Y2, som viser, hvor længe SA's uddannelse varer. Efter et års uddannelse skal studerende have en praktikplads, så semesteret bagefter klares uden skole. Som klagerne har givet retten oplysninger om, havde de planlagt at blive i Danmark i et år og så rejse/flytte tilbage til Island, hvor SA planlægger at få praktikplads og færdiggøre sin masteruddannelse. Det vil ske omkring juli 2011, hvor klagerne planlægger at rejse tilbage til Island.

Klagerne vil derfor bede retten om at overveje sin beslutning med hensyn til klagernes sag. Klagerne håber, at retten ser det rigtige i denne sag, og at klagerne ikke har råd til at være uden bil og heller ikke har råd til at sætte bilen på danske nummerplader. VE er uden arbejde, og SA læser psykologi i byen Y2. De har tre børn, som skal til skoler rundt omkring Y2. Klagernes eneste indkomst i øjeblikket er SA's studielån fra Island.

Landsskatteretten anmodes om, at klagerne får lov til at køre i deres bil til den 15. juli 2011, inden de igen flytter hjem til Island.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

I tilfælde, hvor en ejer eller bruger af et køretøj samtidig har bopæl i flere stater m.v., anses den pågældende at have bopæl i den stat m.v., hvor den pågældende er hjemmehørende.

En person anses for hjemmehørende det sted, hvor den pågældende sædvanligvis opholder sig, det vil sige mindst 185 dage inden for et kalenderår, på grund af en privat og erhvervsmæssig tilknytning.

Dette følger af § 10, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 811 af 28. juni 2010 om registrering af køretøjer m.v.

Hvis en ejer eller bruger af et udenlandsk køretøj etablerer bopæl eller hjemsted her i landet, skal køretøjet registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer inden 14 dage efter tilflytningen, hvis køretøjet bruges på færdselslovens område.

Dette følger af § 12 i bekendtgørelse nr. 811 af 28. juni 2010 om registrering af køretøjer m.v.

Landsskatteretten er enig med SKAT i, at klagerne i registreringsmæssig henseende er at anse for hjemmehørende her i landet.

Landsskatteretten er derfor enig med SKAT i, at klagerne ikke må føre et udenlandsk motorkøretøj på færdselslovens område, samt at bilen enten skal udføres af landet, indregistreres på danske nummerplader, eller at nummerpladerne skal afleveres til et skattecenter inden for en vis frist.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.