Dato for udgivelse
14 Feb 2011 10:27
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-036396
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Ændring af toldtarifposition

Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændring til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
12.02.2011
8305 10 00 36   ---Ringmekanismer af mere end to stålplader eller -bånd, hvortil er fastgjort mindst fire halvringe af stål, og holdes sammen af en dækplade af stål; de kan åbnes enten ved at der trækkes i halvringene eller med en lille triggermekanisme af stål fastgjort til ringmekanismen   2,7%