åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om forældelse af toldkrav.

Afsnittet indeholder:

  • Forældelse af Toldstyrelsens krav på toldskyld (A.A.9.9.1)
  • Forældelse af borger/virksomhedskrav (A.A.9.9.2)
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. (A.A.9.9.3)